Bảo tàng nhạc cụ dân tộc

BẢO TÀNG NHẠC CỤ DÂN TỘC - Giá trị truyền thống và lịch sử dân tộc !

Âm nhạc, tiền và công cụ sản xuất đã xuất hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử phát triển của con người nhiều nghìn năm.

Paragon Resort hân hạnh mang đến cho quý khách thưởng lãm ba bộ sưu tập đặc biệt ấn tượng thấm nhuần giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.


ĐỌC THÊM

© Copyright 2018 Paragon Hill Hanoi. Powerby OPEN SPACE

(+84) 888.17.88.99 Zalo Facebook sales@hanoiparagonhill.vn

Booking Formx

Mã chống spam